Ordenances governatives

Els arxius estan en format PDF. Si no disposeu del programa Acrobat Reader, us el podeu descarregar fent click aquí.

De control i tinença d’animals
Data entrada en vigor: 16/11/1999. Arxiu


Aplicació de fems i purins utilitzats a l’agricultura
Data entrada en vigor: 16/11/1999


Reglament regulador de les llicències municipals d’obertura d’establiments i/o instal·lacions incloses a l’annex III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental
Aprovació inicial: 16/11/1999
Data entrada en vigor: 15/04/2000


De l’atorgament de llicències de primera ocupació
Aprovació inicial: 29/01/2004.
Data entrada en vigor: 06/05/2004. Arxiu


De la concessió de les llicències de guals
Aprovació inicial: 25/03/2004
Data entrada en vigor: 16/08/2004. Arxiu


Per la gestió de residus de la construcció
Aprovació inicial: 25/03/2004
Data entrada en vigor: 16/08/2004. Arxiu


Ordenança municipal de participació ciutadana i d’ús del dret a l’informació i a la petició i la resolució alternativa de conflictes en el municipi de Vilabertran
Aprovació inicial: 30/12/2004
Data entrada en vigor: 22/07/2005. Arxiu


ROM
Aprovació inicial: 30/12/2004
Data entrada en vigor: 29/06/2007. Arxiu


Reglament d’honors i distincions

Data entrada en vigor: 31/10/2001. Arxiu


Registre Municipal de Testaments Vitals

Aprovació inicial: 31/05/2005
Data entrada en vigor: 26/09/2005. Arxiu


Ordenança municipal reguladora del Consell d’Entitats en el municipi de Vilabertran
Aprovació inicial: 11/01/2006
Data entrada en vigor: 16/05/2006. Arxiu


Bases reguladores de la concessió de subvencions d’obres per a la rehabilitació de façanes

Aprovació inicial: 27/03/2006.
Data entrada en vigor: 17/07/2006


Ordenança de publicitat dinàmica

Aprovació inicial: 27/03/2006
Data entrada en vigor: 17/07/2006. Arxiu


Ordenança municipal sobre neteja de solars
Aprovació inicial:29/11/2006
Data entrada en vigor: 10/04/2007. Arxiu


Ordenança municipal sobre estalvi i reutilització d’aigua
Aprovació inicial:30/04/2007
Data entrada en vigor:


Ordenança de circulació
Aprovació inicial:30/04/2007
Data entrada en vigor: 03/12/2008. Arxiu


Ordenança de convivència ciutadana
Aprovació inicial: 25/07/2008
Data entrada en vigor: 03/01/2009. Arxiu


Ordenança de protecció de l’arbrat i mobiliari urbà
Aprovació inicial: 25/07/2008
Data entrada en vigor: 23/01/2009. Arxiu