Edictes

Exercici: 2018 Bop: 159-0 Edicte: 7319 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6098 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 129-0 Edicte: 5907 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació del padró i de cobrament en període de pagament voluntari del segon trimestre 2018 de la taxa d'aigua, escombraries i clavegueram
Exercici: 2018 Bop: 119-0 Edicte: 5553 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació inicial d'un conveni urbanístic
Exercici: 2018 Bop: 115-0 Edicte: 5166 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4883 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 105-0 Edicte: 4681 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 93-0 Edicte: 4123 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 82-0 Edicte: 3561 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'informació pública de l'acord d'aprovació inicial de diferents modificacions puntuals del Pla General d'Ordenació de Vilabertran
Exercici: 2018 Bop: 74-0 Edicte: 3139 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte sobre verificació del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)