Edictes

Exercici: 2017 Bop: 209-0 Edicte: 8926 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria per proveir una plaça de personal laboral, de peó de la brigada municipal
Exercici: 2017 Bop: 200-0 Edicte: 8572 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació del padró i de cobrament en període de pagament voluntari del tercer trimestre 2017 de la taxa d'aigua, escombraries i clavegueram
Exercici: 2017 Bop: 200-0 Edicte: 8570 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació definitiva del plànol de delimitació per a la prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals de Vilabertran
Exercici: 2017 Bop: 197-0 Edicte: 8413 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació del padró i de cobrament en període de pagament voluntari de la taxa de cementiri per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 184-0 Edicte: 7912 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Intervenció Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 148-0 Edicte: 6664 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 147-0 Edicte: 6570 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació inicial de nomenclàtor
Exercici: 2017 Bop: 145-0 Edicte: 6467 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació inicial del plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals
Exercici: 2017 Bop: 145-0 Edicte: 6459 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'informació pública de la modificació puntual núm. 20 del Pla General d'Ordenació Urbana
Exercici: 2017 Bop: 140-0 Edicte: 6251 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació del padró fiscal del segon trimestre de l'exercici 2017