Edictes

Exercici: 2018 Bop: 39-0 Edicte: 1538 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obra
Exercici: 2018 Bop: 38-0 Edicte: 1448 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'informació pública de l'estudi d'avaluació de la mobilitat generada
Exercici: 2018 Bop: 27-0 Edicte: 888 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació del padró de guals per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 27-0 Edicte: 887 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació del padró i del cobrament en període de pagament voluntari del quart trimestre 2017 de la taxa d'aigua, escombraries i clavegueram
Exercici: 2018 Bop: 27-0 Edicte: 839 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació definitiva del pressupost de la corporació i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 20-0 Edicte: 502 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 16-0 Edicte: 382 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació definitiva del Pla de desplegament d'una xarxa d'accés de nova generació mitjançant fibra òptica al municipi de Vilabertran
Exercici: 2018 Bop: 15-0 Edicte: 343 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Intervenció Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10964 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 235-0 Edicte: 10200 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació del pla de desplegament d'una xarxa d'accés de nova generació mitjançant fibra òptica al municipi de Vilabertran