Edictes

Exercici: 2021 Bop: 152-0 Edicte: 6950 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial de la modificació parcial núm. 25 del Pla general d'ordenació
Exercici: 2021 Bop: 144-0 Edicte: 6507 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Canvi de denominació de diversos carrers de la població
Exercici: 2021 Bop: 141-0 Edicte: 6387 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Adjudicació del contracte d'obres de millora urbana i portada de serveis al terreny de construcció de la nova escola municipal al terme municipal de Vilabertran
Exercici: 2021 Bop: 132-0 Edicte: 6115 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Suspensió de llicències pel termini d'un any per estudiar la modificació núm. 25 del PGOU de Vilabertran
Exercici: 2021 Bop: 125-0 Edicte: 5726 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació del padró de contribuents dels serveis d'aigua, escombraries i clavegueram del 2on trimestre del 2021
Exercici: 2021 Bop: 120-0 Edicte: 5443 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 119-0 Edicte: 5378 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva del projecte de millora urbana del carrer Pau Casals
Exercici: 2021 Bop: 104-0 Edicte: 4538 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 95-0 Edicte: 4043 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 90-0 Edicte: 3941 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització PAU 9 - Nova escola