Edictes

Exercici: 2018 Bop: 119-0 Edicte: 5553 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació inicial d'un conveni urbanístic
Exercici: 2018 Bop: 115-0 Edicte: 5166 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4883 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 105-0 Edicte: 4681 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 93-0 Edicte: 4123 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 82-0 Edicte: 3561 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'informació pública de l'acord d'aprovació inicial de diferents modificacions puntuals del Pla General d'Ordenació de Vilabertran
Exercici: 2018 Bop: 74-0 Edicte: 3139 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte sobre verificació del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2018 Bop: 68-0 Edicte: 2925 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 39-0 Edicte: 1538 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obra
Exercici: 2018 Bop: 38-0 Edicte: 1448 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'informació pública de l'estudi d'avaluació de la mobilitat generada