Edictes

Exercici: 2023 Bop: 56-0 Edicte: 2195 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Nomenament de funcionari
Exercici: 2023 Bop: 40-0 Edicte: 1391 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitva del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 27-0 Edicte: 795 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva del projecte d'enllumenat públic
Exercici: 2023 Bop: 14-0 Edicte: 392 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 14-0 Edicte: 322 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11671 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva del projecte de tres instal·lacions fotovoltaiques als edificis públics
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11479 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a l'estabilització places vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral, pel procediment de concurs de mèrits de torn lliure, incloses a l'Oferta Pública d'Estabilització
Exercici: 2022 Bop: 243-0 Edicte: 11208 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 243-0 Edicte: 11201 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 8/2022
Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 10044 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal per al tractament sobre integració de captadors d'energia solar i de regulació de la instal·lació d'aparells de climatització i altres elements assimilables a l'exterior dels immobles al terme municipal de Vilabertran