Edictes

Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10964 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 235-0 Edicte: 10200 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació del pla de desplegament d'una xarxa d'accés de nova generació mitjançant fibra òptica al municipi de Vilabertran
Exercici: 2017 Bop: 231-0 Edicte: 10104 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 222-0 Edicte: 9614 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 221-0 Edicte: 9723 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Anunci de correcció d'errors materials
Exercici: 2017 Bop: 209-0 Edicte: 8926 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria per proveir una plaça de personal laboral, de peó de la brigada municipal
Exercici: 2017 Bop: 200-0 Edicte: 8572 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació del padró i de cobrament en període de pagament voluntari del tercer trimestre 2017 de la taxa d'aigua, escombraries i clavegueram
Exercici: 2017 Bop: 200-0 Edicte: 8570 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació definitiva del plànol de delimitació per a la prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals de Vilabertran
Exercici: 2017 Bop: 197-0 Edicte: 8413 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació del padró i de cobrament en període de pagament voluntari de la taxa de cementiri per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 184-0 Edicte: 7912 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Intervenció Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits