Edictes

Exercici: 2019 Bop: 102-0 Edicte: 4125 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3665 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 79-0 Edicte: 3016 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 4/2019 (per suplements de crèdits)
Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2806 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2805 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 64-0 Edicte: 2307 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'exposició pública del padró i de cobrament en període de pagament voluntari del primer trimestre 2019 de la taxa d'aigua, escombraries i clavegueram
Exercici: 2019 Bop: 52-0 Edicte: 1784 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 03/2019 (per habilitacions de crèdit)
Exercici: 2019 Bop: 52-0 Edicte: 1782 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 01/2019 (reconeixement extrajudicial de crèdit)
Exercici: 2019 Bop: 15-0 Edicte: 259 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació del padró de guals de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 13-0 Edicte: 201 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019