Edictes

Exercici: 2022 Bop: 3-0 Edicte: 11261 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 28 del PGO de Vilabertran
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11083 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 242-0 Edicte: 10492 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial del projecte de millora urbana Sector llevant
Exercici: 2021 Bop: 234-0 Edicte: 10241 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 228-0 Edicte: 9844 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 226-0 Edicte: 9786 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació de la relació de béns i drets afectats per l'expropiació, Polígon d'actuació urbanística núm. 10
Exercici: 2021 Bop: 218-0 Edicte: 9427 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 7/2021
Exercici: 2021 Bop: 205-0 Edicte: 8789 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2021 Bop: 197-0 Edicte: 8453 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 197-0 Edicte: 8452 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 7/2021