Edictes

Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 10044 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal per al tractament sobre integració de captadors d'energia solar i de regulació de la instal·lació d'aparells de climatització i altres elements assimilables a l'exterior dels immobles al terme municipal de Vilabertran
Exercici: 2022 Bop: 208-0 Edicte: 9375 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial del projecte executiu de millora de l'enllumenat públic del terme de Vilabertran per millorar la seva eficiència energètica
Exercici: 2022 Bop: 205-0 Edicte: 9370 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 201-0 Edicte: 9120 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació del Pla de mesures antifrau
Exercici: 2022 Bop: 201-0 Edicte: 9110 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 28 del Pla General d'Ordenació
Exercici: 2022 Bop: 196-0 Edicte: 9007 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 8/2022
Exercici: 2022 Bop: 154-0 Edicte: 7407 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva del projecte d'obra pública de millora urbana del carrer Pau Casals
Exercici: 2022 Bop: 148-0 Edicte: 6941 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 6/2022
Exercici: 2022 Bop: 148-0 Edicte: 6930 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial del projecte executiu de tres instal·lacions fotovoltaiques als edificis públics de Can Rostoll, la Torre d'en Reig i el Centre Cívic de Vilabertran
Exercici: 2022 Bop: 126-0 Edicte: 6091 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Licitació per a l'alienació d'una finca municipal