Edictes

Exercici: 2020 Bop: 103-0 Edicte: 3046 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 86-0 Edicte: 2565 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 72-0 Edicte: 2341 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació Padró taxes serveis d'aigua, escombraries i clavegueram del 1r trimestre de 2020
Exercici: 2020 Bop: 39-0 Edicte: 1392 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació padró de guals permanents exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 14-0 Edicte: 347 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva pressupost i plantilla de personal 2020
Exercici: 2020 Bop: 14-0 Edicte: 341 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit 8/2019
Exercici: 2020 Bop: 9-0 Edicte: 61 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 7-0 Edicte: 14 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Suspensió de llicències per la MP 24 del PGO
Exercici: 2020 Bop: 7-0 Edicte: 6 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Edicte aprovació padró aigua 4t trimestre 2019
Exercici: 2019 Bop: 241-0 Edicte: 9917 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i plantilla de personal de l'Ajuntament de Vilabertran per a l'exercici 2020