Edictes

Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9630 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva de l'Ordenança de tractament de façanes i carta de colors del municipi de Vilabertran
Exercici: 2020 Bop: 238-0 Edicte: 9201 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 24 del Pla General de Vilabertran
Exercici: 2020 Bop: 236-0 Edicte: 9202 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 235-0 Edicte: 9190 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 10/2020
Exercici: 2020 Bop: 234-0 Edicte: 9149 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 230-0 Edicte: 8746 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial del calendari fiscal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 209-0 Edicte: 7660 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació del padró del cementiri municipal per a l'exercici 2020 i termini de cobrament en període de pagament voluntari
Exercici: 2020 Bop: 198-0 Edicte: 7183 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 198-0 Edicte: 7182 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació de l'expedient de constitució de l'Agrupació dels municipis de Vilabertran i Siurana d'Empordà per a sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria
Exercici: 2020 Bop: 198-0 Edicte: 7167 AJUNTAMENT DE VILABERTRAN - Aprovació inicial del padró corresponent al servei d'aigües, escombraries i clavegueram del tercer trimestre de l'exercici 2020