Reconstrucció del pont de Caboques, obra finançada per la Diputació de Girona.

El mes de juny es van iniciar els treballs de reconstrucció del nou pont de Caboques.

Les fortes pluges van provocar danys a l’infraestructura del pont compost per elements de fàbrica ceràmica i formigó, construïda en diverses etapes, té una secció de pas per l’aigua que va resultar totalment insuficient, provocant la sortida de l’aigua de la llera del rec, inundant terrenys i camps de l’entorn, i danyant la pròpia estructura i les canonades de clavegueram que per ella discorren.

Atesos els danys ocasionats i que amb una simple reparació no es pot garantir la seguretat estructural, aquesta obra consisteix en l’execució de l’enderroc de l’actual estructura danyada i la construcció d’una nova estructura.

Aquesta obra ha estat finançada amb un ajut de 20.859,82 € de l’àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona.

Per veure la notícia, cliqueu aquí.