Reconstrucció del pont de Caboques

El mes de juny es van iniciar els treballs de reconstrucció del nou pont de Caboques.

Les fortes pluges van provocar danys a l’infraestructura del pont compost per elements de fàbrica ceràmica i formigó, construïda en diverses etapes, té una secció de pas per l’aigua que va resultar totalment insuficient, provocant la sortida de l’aigua de la llera del rec, inundant terrenys i camps de l’entorn, i danyant la pròpia estructura i les canonades de clavegueram que per ella discorren.

Atesos els danys ocasionats i que amb una simple reparació no es pot garantir la seguretat estructural, aquesta obra consisteix en l’execució de l’enderroc de l’actual estructura danyada i la construcció d’una nova estructura.

Per veure la notícia, cliqueu aquí.