Publicació treball sobre “VIA CRUCIS I SALVAMENT DE LA VERA CREU DE VILABERTRAN (19836-1940) al volum 50 dels “Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos”

 Els “Annals de l’Institut Empordanesos” es publiquen des de l’any 1959 i recullen treballs de recerca inèdits, escrits preferentment en català, en el camp de les humanitats i de les ciències sobre temes relacionats amb l’Empordà.
En el darrer volum número 50 (pàgines 157-171 de l’any 2019) podeu trobar-hi el treball del senyor Joaquim Nadal i Farreras, director de l’ICRPC i catedràtic emèrit de la Universitat de Girona, sota el títol “Via Crucis i salvament de la Vera Creu (1936-1940) (Vilabertran-Figueres-Olot-París-Girona-Vilabertran)” i que us adjuntem en el següent link:
https://www.raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos/article/view/363146