PROJECTE DE DECRET DE VACUNACIÓ OBLIGATÒRIA DE LA RÀBIA

Benvolguts/des,
Us informem que amb data 11 de novembre i fins el 12 de desembre de 2022 s’ha obert el tràmit de consulta
pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret de vacunació obligatòria de la ràbia.
L’objectiu de la consulta és obtenir l’opinió de la ciutadania en general i dels sectors més relacionats amb els
animals de companyia, sobre la conveniència de regular la vacunació de les espècies animals de gossos, gats i
fures, per tal d’assolir una protecció adequada davant el risc que suposa la malaltia de la ràbia.
Per tal de participar-hi cal accedir al canal participa de la Generalitat de Catalunya accedint al següent enllaç:
https://participa.gencat.cat/processes/Decret-Antirabia.