NOU ESPAI DE JOCS INFANTILS AL PARC DE CABOQUES

S’han acabat les obres del nou parc infantil de jocs al Parc de Caboques i ja s’està en condicions de la seva posada en servei.

Es convida a tota la població que interessa a poder-ne fer ús | Full informatiu