“FORT. El temps no importa”

Exposició de fotografies a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, del 26/01/2018 al 06/05/2018.

Cartell informatiu/

Invitació