CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ DAVANT ELS RISCOS DE L’ESTIU

A la pàgina web de protecció civil trobareu material divulgatiu amb consells d’autoprotecció. Podeu consultar el material fent clic aquí