Urbanisme

Projecte de millora urbana Pau Casals


Projecte d’urbanització de la vialitat contemplada a la modificació puntual número 6 del PGO de Vilabertran (carrer Abadia, 16)


Projecte d’urbanització nova escola


MP 22 del PGO de Vilabertran (àmbit carrers Josep Reig i Palau i Peralada)

  • Normativa per veure clica AQUÍ
  • Plànol 1 per veure clica AQUÍ
  • Plànol 2 per verure clica AQUÍ
  • Plànol 3 per veure clica AQUÍ

MP 23 del PGO de Vilabertran (àmbit carrer Abadia)

  • Normativa per veure clica AQUÍ

MP 24 del PGO de Vilabertran (àmbit carrers dels Prats i ú d’Octubre)

  • Normativa per veure clica AQUÍ
  • Plànol 1 àmbit d’actuació, clica AQUÍ
  • Plànol 2 planejament vigent, clica AQUÍ
  • Plànol 3 planejament modificat, clica AQUÍ

MP 25 del PGO de Vilabertran (àmbit carrer Abat Rigau i Sector SUD Rossinyol)