Urbanisme

Projecte d’Urbanització de la finca Tomàs de Vilabertran (c/ Josep Reig i Palau i c/ Peralada)

Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació número 8 Figueres Oest.


Projecte de millora urbana Pau Casals


Projecte d’urbanització de la vialitat contemplada a la modificació puntual número 6 del PGO de Vilabertran (carrer Abadia, 16)


MP 22 del PGO de Vilabertran (àmbit carrers Josep Reig i Palau i Peralada)

 • Normativa per veure clica AQUÍ
 • Plànol 1 per veure clica AQUÍ
 • Plànol 2 per verure clica AQUÍ
 • Plànol 3 per veure clica AQUÍ
 • Acord CTU, publicació al DOGC

MP 23 del PGO de Vilabertran (àmbit carrer Abadia)

 • Normativa per veure clica AQUÍ
 • Acord de Ple, aprovació provisional, clica AQUÍ.

MP 24 del PGO de Vilabertran (àmbit carrers dels Prats i ú d’Octubre)


MP 25 del PGO de Vilabertran (àmbit carrer Abat Rigau,31)

 • Acord de Ple, aprovació provisional, clica AQUÍ.
 • Normativa MP 25 PGO, clica AQUÍ.
 • Plànol àmbit MP 25 PGO, clica AQUÍ.
 • Plànol vigent MP 25 PGO, clica AQUÍ.
 • Plànol modificat MP 25 PGO, clica AQUÍ.

MP 26 del PGO de Vilabertran (carrer Abat Rigau i la Unitat d’Actuació Peralada Oest)

 • Acord de Ple verificant el text refós de la normativa, clica AQUÍ.
 • Normativa MP 26 PGO, clica AQUÍ.
 • Plànols MP 26 PGO, clica AQUÍ.